Search form

Howan 11:52

52lakip isab ya mga tao nga diri kon Yodayo nga nangabelagbelag doro ka mga lain dapit dazaw maisa ka siran pagsakop ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index