Search form

Howan 12:2

2Pagkadelem kaiza nagapakaen siran kan Hisos. Si Marta ya nagaaligara ka makaen. Si Lazaro dizan iza ka mga mintambong ka pagkaen iba kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index