Search form

Howan 12:23

23Minsambag si Hisos nga mindateng di ya tirmino nga patazen di hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index