Search form

Howan 12:30

30Kamhan minsambag si Hisos kaniran nga ya saba nga nabatian mazo para kamazo itong panaba diri kon para kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index