Search form

Howan 12:4

4Pagkakamhan si Hodas nga taga Kariyoti nga isang sinarigan nga mag-edlaway kan Hisos minbaheg iza kan Mariya nagalaong

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index