Search form

Howan 12:5

5kay ono sa inhanogon sa mo ya lana nga mahamot? Kontana ipakowarta iton kay sobra ka sohol ka napolo nga ka bolan kon paliten. Kamhan ya halin ipanhatag ka mga pobri.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index