Search form

Howan 12:8

8Ya mga pobri onay siran magaibaiba kamazo. Basta hao diri di madogay dini kamazo kay ampanaw hao dini. Ani ini ya sambag ni Hisos kan Hodas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index