Search form

Howan 13:22

22Ya toong mga sinarigan namagsinelengay siran kay wara nirang mahagdami kon sin-o ya an-edlaw kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index