Search form

Howan 13:30

30Pagdawat ka ni Hodas ka inhatag ni Hisos nga pan mindali iza paglogwa ka lagkaw. Na, kahabzen di gazed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index