Search form

Howan 13:37

37Nangotana si Pidro nga Ginoo, kay ono sa nga diri hao makaiba kanmo koman? Dini kanao andam di hao daan ka pagpakapatay para kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index