Search form

Howan 13:6

6Pagdateng naiza kan Simon Pidro minlaong si Pidro nga Ginoo, daw anhogas ko ka kanaong paa?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index