Search form

Howan 14:11

11Toohan mazo nga kami ni Ama naisa ka gazed. Kon diri kamo antoo kaini magtoo kamo nga ya mga inhinang nao ani nagapamatood nga naisa ka gazed kami ni Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index