Search form

Howan 15:8

8Kon antoman kamo ka naazakan na kanaong Ama magasazaen gazed iza kay nagapamatood kamo nga kamo di ya kanaong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index