Search form

Howan 16:14

14Magasazaen hao naiza nga Ispirito kay ya sindo nga nabatian naiza dini kanao ani ya toong ipanan-og kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index