Search form

Howan 16:15

15Ya kan Ama nga sindo ani sab ya kanaong pagsindo. Kamhan ya sindo nga nabatian na Ispirito dini kanao ani sab ya toong pagsindo kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index