Search form

Howan 17:10

10Kay ya kanaong mga sakop anisab ya kanmong mga sakop. Kamhan ya kanmong mga sakop anisab ya kanaong mga sakop. Kamhan dini kaniran insaza hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index