Search form

Howan 17:13

13Ama, arani di ya tirmino ka pag-oli nao kanmo. Kamhan ini nga paghangzo nao inpabati nao kaniran dazaw magsaza gazed siran iba kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index