Search form

Howan 17:17

17Gamiten mo ya kanmong mga panaba ka pagtabang kanirang ka pagtoman ka kanmong naazakan. Kay iko ya minpanaba daan ka mga matood nga panaba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index