Search form

Howan 17:22

22Ya madazaw nga inhatag mo kanao inhatag disab nao ka kanaong mga sakop kay dazaw namag-angay di siran ka hena-hena singed ka pagkaangay nga hena-hena ta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index