Search form

Howan 17:4

4Dini ka kalibotan minpakita di hao ka mga tao nga iko ya labaw ka gahem kay nakakamhan di hao ka tarabaho nga insarig mo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index