Search form

Howan 17:7

7Kamhan mahagdam siran nga ya tanan impasindo nao nga inhatag mo kanao mingaring gazed kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index