Search form

Howan 17:9

9Ama, ini nga paghangzo nao diri kon para ka mga tao nga wara magsakop kanao kay ani hinoa ya inpangamozo nao ya mga tao nga inhatag mo kanao kay kanmo siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index