Search form

Howan 18:12

12Kamhan indakep si Hisos na mga soldaw daw ya kanirang kapitan daw ya mga magbantazay nga Yodayo kamhan ingapos dazon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index