Search form

Howan 18:2

2Si Hodas nga mag-edlaway kanangiza nahagdam disab kaiton nga dapit kay ya batasan ni Hisos onay makigtipon ka toong mga sinarigan dizan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index