Search form

Howan 18:40

40Kamhan namagdengan ya mga Yodayo pagsinggit pag-isab nga diri kon si Hisos palogwaen kay si Barabas hinoa! Na, si Barabas mangazaw iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index