Search form

Howan 19:10

10Minlaong si Pilato nga magtahod ko kanao pagsambag. Daw diri sa ko mahagdam nga hao ya ambeet kon bohian ko kon ipalansang ko ka kros?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index