Search form

Howan 19:14

14Dispiras di wani na pistahanan nga mangihaw ya mga Yodayo ka mga nati na karniro. Ka hapit di mag-edto minlaong si Pilato ka mga Yodayo nga wani di ya kamazong hari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index