Search form

Howan 19:19

19Insoyat disab ni Pilato ya timaan kay tapilen iton dizan ka kros. Ya toong sinoyat ani ini nga si Hisos nga taga Nazarit ini nga hari na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index