Search form

Howan 19:3

3kay nagapakahinang ka hari. Kamhan nagasorasora siran pagsaza nagalaong nga tinahod ong hari na mga Yodayo! Kamhan indagpi niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index