Search form

Howan 19:36

36Kay ini nga kaazi ni Hisos ani nakatoman ka daan pinasoyat na Diyos nagalaong nga wara mabarii ya toong bekeg bisan isa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index