Search form

Howan 19:41

41Na, dizan ka dapit ka inlansangan kan Hisos may isang tamnanan. Kamhan dizan ka tenga na tamnanan may bag-ong hininang nga talangban nga lebnganan nga wara pen gazed kalebngi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index