Search form

Howan 19:5

5Kamhan impalogwa di si Hisos nga pinasokbotan na korona nga dogihen. Binadoan isab iza ka mararag nga bado. Kamhan minlaong si Pilato ka mga Yodayo nga wani di ya tao!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index