Search form

Howan 19:7

7Minsambag ya mga Yodayo nga minlapas gazed iza ka kanaming balaed nga ya tao nga magapakahinang nga iza ya Maanak na Diyos patazen iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index