Search form

Howan 2:19

19Minsambag si Hisos nga ini nga dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos geb-a mazo ini. Kamhan hinangen gazed nao ini pagbag-o ka tolo kang ka aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index