Search form

Howan 2:20

20Minsambag siran nga kap-atan may enem nga ka toig ya paghinang nami kaini nga lagkaw. Onhon sa mo paghinang pagbag-o ka tolong ka aldaw?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index