Search form

Howan 2:3

3Ka nagakaen pen siran inkabsan di ya bino nga imnenen na mga magkombitihay. Kamhan ya ina ni Hisos minlaong kanangiza nga nahodtan di siran ka bino.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index