Search form

Howan 2:5

5Kamhan minlaong ya toong ina ka mga sogoonon nga bisan ono ya ipansogo naiza kamazo magtoman kamo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index