Search form

Howan 20:23

23Sokad koman kon pasaylohon mazo ya mga sala na bisan sin-o nga tao impasaylo di iza. Kamhan kon diri mazo iza pasaylohon, diri isab iza mapasaylo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index