Search form

Howan 21:22

22Minsambag si Hisos nga waray labet mo kon amponto hao nga mabohi ka iza hangtod ka kanaong pagbalik kon diri. Magtoman ko hinoa ka kanaong naazakan!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index