Search form

Howan 21:4

4Pagpamawa-pawa di na masiselem si Hisos mintindeg iza dizan ka baybazen piro wara iza makilalhi na toong mga sinarigan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index