Search form

Howan 21:9

9Pagdateng niran ka baybazen nakitan niran ya hinaring nga mabaga nga may mga hinal-ob nga isda. Dizan disab ya mga binetang nga makaen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index