Search form

Howan 3:18

18Ya tanan tao nga antoo ka Maanak diri silotan piro ya diri antoo kanangiza insilotan di kay wara iza magtoo ka bogtong Maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index