Search form

Howan 3:20

20Bisan sin-o nga nagahinang ka maonga diri gazed iza maazak ka kapawa. Hinoa minpaaro iza ka kapawa kay basi makitan sa ya toong mga hinang nga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index