Search form

Howan 3:4

4Nangotana si Nikodimo nga ya malaas nga tao onhon sa na Diyos paghinang pagbag-o? Daw ipaleen pen iza ka tinai na toong ina dazaw matao pag-isab?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index