Search form

Howan 4:19

19Minsambag ya babazi nga Nong, mahagdam di hao nga iko ya matood nga propita na Diyos kay nahagdam iko daan ka kanaong batasan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index