Search form

Howan 4:29

29ibahan mazo hao ngaro kay dazaw makakita kamo ka tao nga minpanaba kanao ka tanan nahinang nao. Ani di iton doro kombeet si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index