Search form

Howan 4:34

34Minsambag si Hisos nga singed ka kanaong makaen ya pagtoman ka naazakan na Diyos nga minpakarimbaba kanao daw ya pagtiwas ka toong tarabaho.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index