Search form

Howan 4:48

48Minsambag si Hisos nga kon diri ko ankita ka mga timaan nga garing ka Diyos daw ya mga hininang nga kaberenganan diri ko antoo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index