Search form

Howan 5:1

1Pagkakamhan kaiza minkaro si Hisos ka siyodad nga Hirosalem kay may pista na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index