Search form

Howan 5:16

16Kamhan minsogod di siran pagdaegdaeg kan Hisos kay indazaw naiza ya tao ka aldaw nga tigpahimlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index